image

Bun venit!

la Centrul de Abilităţi Practice
 

Site-ul îşi propune să prezinte manopere medico-chirurgicale uzuale, care trebuie deprinse de toți studenții.

Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină (CAPSIM) al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca dispune de facilități multidisciplinare, resurse, precum și de capabilități interdisciplinare, astfel încât să ofere oportunităţi de învăţare şi formare pentru toate nivelurile de practică medicală. Principalii beneficiari ai acestui centru sunt studenții noștri și lor le este dedicat acest site.

În CAPSIM studenții vor deprinde gesturi pe echipamente (modele) şi instrumente capabile să simuleze: injecţiile, montarea perfuziilor, sondajul vezical la femeie şi bărbat, sondajul naso-gastric, tuşeul rectal şi vaginal, îngrijirea şi pansamentul plăgilor. Totodată, modele sintetice şi biologice le vor permite învăţarea diferitelor tipuri de suturi, a inciziilor, drenajului, a nodurilor chirurgicale. Învăţarea pe simulatoare a tehnicilor de resuscitare cardiorespiratorie, de management al căilor aeriene, de management general şi specific al pacientului traumatizat (imobilizare cervicală, reducere şi imobilizare în urgenţă a fracturilor, controlul sângerărilor active, defibrilare, transportul pacientului etc.) sunt absolut indispensabile și vor fi amplu prezentate și repetate până la deprinderea lor corectă.

Actvitățile se vor desfășura într-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenţi, după un program bine structurat. Toate aceste activități desfășurate în CAPSIM presupun multidisciplinaritate. Specialişti din domeniul chirurgiei, medicinei de urgență, terapiei intensive, alături de colegi mult mai tineri, în formare, şi-au adus contribuţia la apariţia acestui site, asigurându-i unitate, armonie şi echilibru. Tuturor le mulţumesc!

Conf. Dr Claudia Diana Gherman

Welcome!

at Skills Center
 

The website aims to present common medical and surgical maneuvers, indispensable to any medical activity, that must be learnt by all students.
The Center for Practical Skills and Simulation in Medicine of the Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca has multidisciplinary facilities and interdisciplinary capabilities in order to provide learning and training opportunities for all levels of medical practice. The main beneficiaries of this center are our students.
At the Skills Center students will learn gestures on equipments (models) and simulation tools.
The activities will take place in an organized setting, under the supervision of competent instructors, following a well-structured schedule. All these activities carried out at the Practical Skills Center assume multidisciplinarity. Specialists in surgery, emergency medicine, intensive care, along with much younger colleagues, have contributed to the emergence of this website, ensuring unity, harmony and balance. Thank everyone!

Dr Claudia Diana Gherman


Bienvenue

au Centre de compétences pratiques!
 

Ce site, réalisé en conformité avec le nouveau plan des enseignements et destiné aux étudiants en médecine, souhaite présenter, d'une manière explicite et attractive, les principales manœuvres médico-chirurgicales, indispensables à toute activité médicale et qui doivent être obligatoirement acquises en fin du premier cycle, par tous les étudiants.

Le manuel et ce site présente les aspects théoriques et pratiques des manœuvres essentielles en chirurgie, médecine d'urgence et soins intensifs, que les étudiants vont acquérir au sein du Centre de Compétences Pratiques et Simulation en Médecine. Les activités se déroulent dans le cadre d'un programme bien structuré.

Le Centre de Compétences Pratiques et Simulation en Médecine de l'Université de Médecine et Pharmacie “Iuliu Haţieganu” de Cluj-Napoca dispose de facilités multi-disciplinaires, d'équipements, ainsi que de capacités inter-disciplinaires, qui lui permettent d'offrir des opportunités d'apprentissage et de formation pour tous les niveaux de pratique médicale. Parce que les principaux bénéficiaires de ce centre sont nos étudiants, ce sont eux les destinataires de cet ouvrage!

Au sein du Centre de Compétences Pratiques et Simulation en Médecine les étudiants vor apprendre des gestes sur des équipements (modèles) et sur des instruments capables de simuler: les injections, la pose des perfusions, le sondage vésical chez la femme et chez l'homme, le sondage naso-gastrique, le toucher rectal et vaginal, le soin et le pansement des plaies.

En même temps, des modèles synthétiques et biologiques leur permettront d'apprendre les différents types de sutures, d'incisions, de drainage, des nœuds chirurgicaux.

L'apprentissage sur simulateurs des techniques de ressuscitation cardiorespiratoire, de management des voies aériennes, de management général et spécifique du patient traumatisé (immobilisation cervicale, réduction et immobilisation en urgence des fractures, contrôle des saignements actifs, défibrillation, transport du patient, etc.) sont absolument obligatoires et seront présentés en détail et répétés jusqu'à leur acquisition correcte.

Toutes ces activités déroulées au sein du Centre de Compétences Pratiques et Simulation en Médecine exigent très souvent une multidisciplinarité indispensable au processus éducationnel. Des spécialistes réputés de la chirurgie, de la médecine d'urgence, de la ressuscitation et des soins intensifs, travaillant en équipe avec des professionnels plus jeunes, spécialistes en pleine formation, ont contribué à la parution de ce volume, lui conférant unité et complexité, harmonie et équilibre.

J'adresse mes remerciements les plus chaleureux à tous mes collaborateurs, à ceux qui contribué activement à la réalisation de ce volume, à ceux qui ont souhaité partager leur expertise et leurs compétences!

Dr. Claudia Diana Gherman